Skip to main content

In memoriam Jack Meijers

Jack Meijers

Erelid † 7 april 2021

Jack Meijers kampte de laatste tijd met zijn gezondheid. De onderzoeken die volgden, wezen op een droevig scenario. Jack bleek ongeneeslijk ziek. In het begin was er nog hoop. Die vervloog echter en de laatste week ging het razendsnel bergafwaarts. Onverwacht snel bleek dat er geen hoop meer mocht zijn op nog een respectabele goede tijd van leven. Geheel in zijn eigen stijl hield Jack daarom ook de regie over zijn laatste reis. In de avond van woensdag 7 april is hij, even voor acht uur, in het bijzijn van zijn naasten, vredig en rustig ingeslapen.

Jack heeft ruim een halve eeuw de Elsloose en Steinse politiek gediend. Hij was vele jaren raadslid en vele jaren wethouder. Dat deed hij met alles wat hij had, op het scherp van de snede, gepassioneerd tot en met. Een selfmade man, recht voor zijn raap en eerlijk, ook als dat scheve gezichten opleverde.

Binnen het CMB was hij onze nestor, onze lijsttrekker, onze onuitputtelijke kennisbron, onze grondlegger, ons hart. Hij handelde steeds conform zijn levensmotto “afspraak is afspraak en een woord is een woord”. Jack was een mensen mens, oprecht, markant en onmisbaar. Toch moeten we tot ons grote verdriet verder zonder Jack. Wij zullen zijn “kindje”, het CMB, in zijn gedachtenis blijven koesteren. Zodat wij zijn passie voor de politiek en het wel en wee van Stein samen voortzetten.

Zijn echtgenote José en de kinderen Fabiënne, Chantal, Dave en hun gezinnen, verliezen een super man, (schoon)vader en opa. Wij wensen hen alle sterkte toe met het proberen een plaats te geven aan dit enorme verlies.
Het CMB verliest een vriend, een anker dat steeds in gedachten bij ons zal zijn.

“Meijer” bedankt voor alles, vaarwel vriend, rust in vrede.
Alle leden van Communiceren Met Burgers