Skip to main content

Inbreng CMB inzake jaarstukken 2022 t/m 2024

Financieel gaat het Stein sinds 2022 voor de wind. In dat jaar hadden wij het geluk dat we van rijkswege werden bestempeld als 'voordeelgemeente'.

Stein krijgt daardoor veel meer geld van het rijk via de Algemene Uitkering (de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten). Dit voordeel is echter weer weg vanaf 2026.

Vanaf 2027 geldt voor Stein een negatief meerjarenperspectief. Financieel heeft CMB (wederom) aangetekend dat onze gemeente erg veel geld leent (2x zoveel als een gemiddelde vergelijkbare gemeente).

Ook begroten we ieder jaar weer ruim 2x zoveel aan investeringen dan dat we daadwerkelijk realiseren.

Daarnaast vragen we aandacht voor diverse zaken als Woonzorgvisie, de kleinere kernen, het wegennet in Meers, de WMO en duurzaamheid.

De inbreng van CMB, zoals verwoord door fractievoorzitter Willem Thewissen, bekijkt u hieronder. 

Meer in deze categorie