Skip to main content

Motie CMB & CDA inzake onderzoek inzet straatcoaches gemeente Stein

Raadslid Kyle Hoeveler heeft namens CMB samen met Suzanne Cramers (CDA Stein) een motie ingediend over de inzet van straatcoaches in de gemeente Stein.

Een straatcoach is iemand die locaties bezoekt waar veel overlast van jeugdgroepen is. De straatcoach houdt toezicht c.q. kijkt mee in een gemeente en is speciaal bedoeld om jongeren aan te spreken op hun houding en gedrag. Straatcoaches betrekken naast jongeren ook buurtbewoners en winkeliers actief bij het zoeken naar een oplossing van problemen in de wijk. De straatcoach zoekt contact met de jongeren en probeert door middel van coaching de jongeren te bewegen om hun vrije tijd anders en nuttiger te besteden.

De straatcoach weet wat er speelt op straat en spreekt de jongeren aan op hun gedrag en op de overlast die ze veroorzaken. Daarmee beogen zij de leefbaarheid in bepaalde wijken binnen de gemeente Stein te verbeteren.

Met de invoering van straatcoaches vinden we in Stein niet opnieuw het wiel uit. Onder andere de gemeenten Venlo, Venray, Arnhem, Wijchen, Haarlemmermeer en Bergen werken al met straatcoaches in de gemeentelijke wijken. CMB en CDA hopen met dit initiatief te kunnen bewerkstelligen dat ook Stein deze handschoen oppakt en meer prioriteit geeft aan het terugdringen van overlast in de wijk en het verbeteren van de leefbaarheid.

De motie treft u hier aan. Deze motie zal op donderdagavond 30 maart a.s. in stemming worden gebracht in de gemeenteraad van Stein.

Meer in deze categorie