Skip to main content

Motie “hulp voor werkgroep sjwan Meas”

Reeds enkele jaren luidt deze werkgroep de noodklok voor wat betreft de afval overlast en de parkeeroverlast van recreanten in de uiterwaarden van de Maas (nabij de Koeweide in Meers).

Hulp kwam er echter niet in voldoende mate, daarom heeft de werkgroep Sjwan Meas een brandbrief aan de Gemeenteraad en de Burgemeester opgesteld.

Deze brandbrief, de aandacht van de pers en de motie, geïnitieerd door CMB en ingediend namens alle politieke partijen in de gemeenteraad van Stein, zorgden ervoor dat de werkgroep nu samen met het gemeentebestuur de mogelijke oplossingen aan het verkennen is om de afvaloverlast in de uiterwaarden tegen te gaan.

Fractievoorzitter Willem Thewissen licht de motie in bijgevoegde inbreng nader toe.

 

Meer in deze categorie