Skip to main content

Inbreng CMB inzake Woningbouwontwikkeling Steskensstraat Stein

Afgelopen week behandelde de gemeenteraad het raadsvoorstel inzake woningbouwontwikkeling aan de Stekskensstraat in Stein. Dit betrof een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor de doelgroep ‘ouderen’ (60+).

Het plan voorziet in de realisatie van in totaal 14 woningen, waarbij de gemeente Stein een tweetal percelen zal aankopen. Voor deze verwerving en verdere planontwikkeling is een krediet gevraagd van 760.000 euro.

CMB is voorstander van deze woningbouwontwikkeling. Deze ontwikkeling draagt bij aan de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt. Verder is er sprake van ‘inbreiden’ en niet van ‘uitbreiden’, waardoor bestaande landbouw- of natuurgebied niet wordt opgeofferd voor woningbouwontwikkeling.

Extra aandacht hebben wij wel gevraagd voor de milieutechnische staat van de bodem, gezien de voormalige bestemming van de locatie. Uit het verrichte bodemonderzoek blijkt dat er geen sanering nodig is voor de aan te kopen percelen. Naar aanleiding van door CMB gestelde vragen heeft het college verder bevestigd dat er geen saneringsmaatregelen nodig zullen zijn voor dit woningbouwproject en het daarbij horende rapport geopenbaard. Dat vinden wij als CMB wel een belangrijk aandachtspunt, met name gelet op het historisch gebruik.

De inbreng van ons raadslid Leon Fredrix bekijkt u hieronder. Dit betrof eveneens zijn ‘maidenspeech’ in de gemeenteraad van Stein.