Skip to main content

Aanvullend krediet verbouwing Kindcentrum De Avonturijn Berg aan de Maas

Voor de derde keer werd door het college van B&W om extra krediet gevraagd voor de verbouwing van de Avonturijn in Berg aan de Maas. De kosten zijn ditmaal anderhalf keer zo hoog dan in februari 2022, waarbij wethouder Ummels namens het college heeft bevestigd dat het destijds beschikbaar gestelde krediet absoluut toereikend zou zijn.

De verklaring voor de nieuwe prijsstijging wordt toegeschreven aan de oorlog in Oekraïne. Die prijsstijging bedraagt echter gemiddeld 30% ten opzichte van de bijna 150% waar het college thans krediet voor nodig heeft. CMB concludeert dat het niet anders kan dan dat er grote fouten zijn gemaakt in de wijze waarop dit project is aanbesteed en men zich niet op louter twee offertes kan baseren voor het 'gunnen' van zo'n omvangrijk project als de verbouwing van de Avonturijn.

Voorliggend dilemma is dat aan de ene kant de verbouwing zo spoedig moet aanvangen, daar de situatie bij de Avonturijn schrijnend is. Tegelijkertijd betekent dat de aankomende verbouwingen voor andere scholen binnen onze gemeente ook veel duurder zullen uitvallen.

Op dit moment is er voldoende financiële reserve om deze klap op te vangen. De vraag is echter welke aankomende school de dupe zal zijn. CMB stemde verdeeld over dit onderwerp (3 tegen, 3 voor). Ieder raadslid van CMB maakte daarbij zelf de afweging wat voor hem/haar zwaarder woog.

De inbreng van raadslid Joyce Römers namens de CMB-fractie bekijkt u hieronder.

Meer in deze categorie