Skip to main content

Bestuurlijke malaise inzake uitbreiding Groenewald

Naar aanleiding van de beantwoording op onze raadsvragen (zie hier) alsmede de eerste behandeling in de gemeenteraad gisteravond in de Raad heeft CMB het College van Burgemeester & Wethouders de deadline gesteld om uiterlijk a.s. dinsdag 12 december om 09.00 uur alle stukken die betrekking hebben op de overschrijding van 3,4 miljoen inzake uitbreiding Groenewald openbaar te maken.  

CMB wenst een feitenrelaas waaruit blijkt wie van het College wanneer wat wist rondom enige overschrijding, in het bijzonder de overschrijding van € 3.438.207 incl. BTW, inzake de uitbreiding Groenewald en hoe daarnaar vervolgens is gehandeld. 

Verder onderneemt CMB pogingen om de overschrijding te reduceren door kritisch te kijken naar het bestek waarin nog steeds een groene gevel, daktuinen en een binnentuin (patio) in is opgenomen. Dit om ervoor te zorgen dat alleen het noodzakelijke belastinggeld extra wordt uitgegeven aan de overschrijding en partijen niet het onderste uit de kan blijven halen. 

Tot slot wil CMB de informatiepositie van de Raad versterken door het project uitbreiding Groenewald aan te wijzen als majeure. Daarmee kan de Raad extra controle uitvoeren op het gevoerde (en nog te voeren) bestuur van het College van Burgemeester en Wethouders. 

De raadsvragen, ingediend door de voltallige CMB-fractie en burgerleden Theo van Mulken en Leon Fredrix bekijkt u hier

Meer in deze categorie