Skip to main content

Aanvullende raadsvragen inzake nasleep natuurgras “keuze” sportcomplexen SV Haslou en RKSV De Ster

Reeds 2 ½ jaar geleden waarschuwde het CMB voor de situatie die nu aan de orde is op de sportcomplexen van SV Haslou en RKSV De Ster. Als enige partij streefde CMB destijds naar 2 kunstgrasvelden voor beide verenigingen. Dit gezien de grote ledenaantallen en het zeer intensieve gebruik van de velden, maar zeker ook vanwege de impact van de klimaatverandering, “of te droog of te nat”, op natuurgras velden en het gebruik daarvan. De stemuitslag wordt hierdoor bijgevoegd.

In september vorig jaar waarschuwden we nogmaals, maar nu specifiek ten aanzien van de harde grondplaat onder het B veld op De Mergelakker en de onmogelijkheid om hier een gedegen grasmat op te leggen. De huidige problemen en onvrede had eenvoudig voorkomen kunnen worden als er geluisterd was.

CMB stelt aanvullende raadsvragen teneinde inzichtelijk te krijgen wat de totale kosten voor beide complexen zijn ten opzichte van de begrootte kosten. Ook is CMB benieuwd wie verantwoordelijk is voor het totaal. Specifiek voor het Mergelakker willen we weten welke partij opdracht heeft gegeven voor het inzaaien van gras in de maand november.

Deze miserie moet worden opgelost.

De raadsvragen van fractievoorzitter Willem Thewissen bekijkt u hier

Stemmingsuitslag voetbalvelden