Skip to main content

Motie CMB, CDA & PvdA inzake behoud ALDI Elsloo verworpen

Namens CMB heeft raadslid Kyle Hoeveler samen met raadsleden Suzanne Cramers (CDA Stein) en José Ie (Partij van de Arbeid Stein) een motie ingediend naar aanleiding van het bericht dat de ALDI-vestiging in Elsloo in december dit jaar zal verdwijnen.


Met het verdwijnen van de ALDI gaat een eerste toegang voor levensbehoeften en een sociaal-maatschappelijke voorziening in de kern verloren. Dat heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van Elsloo en kan indirect gevolgen hebben voor de andere (lokale) ondernemers. Dat mede in een tijd die beheerst wordt door een energiecrisis en hoge inflatie.


In de raad maakten wij ons sterk voor het behoud van een lowbudgetsupermarkt in Elsloo en hebben de Raad daarom verzocht het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht te geven te zoeken naar alternatieve locaties in en rond het dorpshart van Elsloo die beschikbaar zijn of komen. Daarnaast verzochten wij in de motie het college om -- in overleg met (en met aandacht voor) de ondernemer alsmede de eigenaar van het bedrijfspand -- creatief naar middelen te zoeken om een low budget supermarkt in Elsloo op de lange termijn te borgen.


De motie is hoofdelijk in stemming gebracht en bij meerderheid van stemmen verworpen. De stemmingsuitslag wordt later nog op onze kanalen gedeeld.

Meer in deze categorie