Skip to main content

Overleg gemeente Stein en Beek over zonneweide nabij Catsop

Over de positieve grondhouding van de gemeente Beek t.a.v. de zonneweide nabij Catsop is overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de colleges van Beek en Stein.

Beek zal de provincie inschakelen om hun grondhouding te beluisteren. Stein heeft aangegeven dat men juridisch gezien alles zal doen om het betreffende plan aan te vechten. Dat is conform onze motie over dit onderwerp dat van groot belang is voor onze kern Catsop.

Verder is het CMB ook in het algemeen tegen de grote (commerciële) zonneplantages op land-, akker- en natuurgronden.

Dit zal vervolgd worden en zal continue onze aandacht hebben. Mocht u willen reageren aan ons adres dan horen we het graag.

Het gespreksverslag van het overleg tussen beide gemeenten in hierte bekijken.

Meer in deze categorie