Skip to main content

Wateroverlast Hemelbeek Elsoërbos & communicatie Reconstructie laanbeplanting Slakweg Elsloo

Overlast hemelbeek Elsoërbos & communicatie Reconstructie laanbeplanting Slakweg Elsloo

Het gaat niet goed met de staat van onze wandelgebieden in het Natura 2000-gebied Elsoërbos. De Hemelbeek die aldaar stroomt, treedt meermaals buiten haar oevers en dat heeft weer invloed op de toegankelijkheid van de wandelpaden, waardoor recreëren in het gebied voor onze inwoners wordt belemmerd. 

Ook zorgt deze situatie voor verkeersonveilige situaties aan de Oostelijke Kanaalweg (de weg tussen Geulle en Elsloo), waarbij asflast deels onder water staat op een smalle 60-weg waarbij de verlichting grotendeels afwezig is. 

Raadslid Kyle Hoeveler trekt namens de CMB-fractie aan de bel en verzoekt het College van B&W om maatregelen te nemen die de verkeersonveilige situatie oplossen en zich ook actiever te mengen in het zoeken naar een oplossing en daar ook voor zover nodig middelen ter beschikking te stellen. 

Daarnaast wordt de laanbeplanting aan de Slakweg aangepakt. Dit betreft de toegangslaan van het Kasteelpark in Elsloo aan de Terhagense/Kaakstraatse kant. Dit besluit heeft tot de nodige reuring onder een significant deel van onze inwoners in Elsloo geleid. De kern daarvan was bezorgdheid en frustratie over de toekomst van dit beeldbepalend onderdeel van het gebied.

CMB pleit voor terughoudendheid met van oudsher beeldbepalende onderdelen van het Kasteelpark, het bosgebied en de oude kern van Elsloo. Daar waar zaken worden verandert, is naar onze opvatting draagvlak onder onze inwoners vereist. Hiervoor dient actiever te worden gecommuniceerd met belangstellende inwoners voordat er beslissingen vanuit de gemeente worden genomen. Ook daarover stellen wij vragen, deze treft u hier aan. 

Elsloo Hemelbeek 12.2023 01          Elsloo Hemelbeek 12.2023 02       Elsloo Hemelbeek

Elsloo Hemelbeek 2      Elsloo Hemelbeek 3      Elsloo Hemelbeek 4

 

 

 

Meer in deze categorie