Skip to main content

Aanvullende raadsvragen verkeersproblematiek op Heerstraat Zuid / Steinderweg en de Mauritsweg in Stein

CMB stelt aanvullende raadsvragen naar aanleiding van de beantwoording op onze eerder gestelde vragen ter zake de verkeersproblematiek in opgemelde straten.

CMB verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om de petitie onder de bewoners van de Heerstraat Zuid / Steinderweg serieus te nemen in hun afweging om aldaar verkeersmaatregelen te treffen.

Daarnaast verzoekt CMB om straat- en buurtbewoners van de Mauritsweg bij de evaluatie onder omwonenden te betrekken zodat onze inwoners in grote getale gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om feedback op de herinrichting te leveren.

De aanvullende vragen zijn hierte bekijken.

Onze eerder gestelde vragen en de beantwoording van het college daarop zijn hierte vinden.

Meer in deze categorie