Skip to main content

Raadsvragen CMB inzake facelift Catsop

In het investeringsprogramma van de gemeente Stein staat al jaren een “facelift” opgenomen voor het oudste deel van Catsop.  Hierbij zou o.a. een bij de historie passende bestrating en meubilair worden aangebracht.

Het budget daarvoor bedraagt € 500.000 met als uitvoeringsjaar 2021. Tot op heden heeft de upgrading c.q. facelift nog niet plaats gevonden.

Raadslid Leon Fredrix vraagt namens de CMB fractie het college waarom deze upgrading/facelift nog niet heeft plaatsgevonden. 

Tevens vragen wij aandacht voor de veiligheid van de bomen (lindes) op het pleintje in Catsop.

 Ten aanzien van het “Verkeersarrangement Elsloo”  is (ook) Catsop in 2017 door onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV onderzocht.

CMB is benieuwd welke aanbevelingen uit dit onderzoek ten aanzien van Catsop door het College worden omarmt en wanneer uitvoering daarvan valt te verwachten.

CMB is van mening dat zowel de upgrading/facelift van Catsop alsmede de aanbevelingen van het Verkeersarrangement Elsloo t.a.v. Catsop serieuze aandacht behoeven en niet langer kunnen worden uitgesteld.

De raadsvragen hierover treft u bijgevoegd aan.

Meer in deze categorie