Skip to main content

Raadsvragen verkeersveiligheid Heerstraat-Zuid, Steinderweg en Mauritsweg Stein

Fractievoorzitter Willem Thewissen heeft namens CMB raadsvragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Heerstraat-Zuid, de Steinderweg alsook de Mauritsweg, allen gelegen te Stein.

CMB deelt het standpunt van 140 buurtbewoners, wonende in de Heerstraat-Zuid en Steinderweg, die door middel van een handtekeningenactie hebben aangegeven overlast door hardrijders te ervaren.

Ook anticipeert CMB op de meerdere incidenten die zich op de Mauritsweg ten gevolge van de reconstructie hebben voorgedaan.

Onze raadsvragen treft u hier aan. Het college heeft inmiddels gereageerd. De antwoorden treft u hier aan.

CMB blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en beraadt zich tevens op het stellen van aanvullende raadsvragen.

Meer in deze categorie