Skip to main content

Raadsvragen inzake parkeer-problematiek La Famille/Aelserhof

Aan het college van burgemeester en wethouders te Stein,

Herhaaldelijk bereikten mij berichten van bewoners van de aanleunwoningen en mensen die gebruik maken van de maatschappelijke voorzieningen nabij La Famille inzake de dagelijks ondervonden overlast van parkeerproblemen en gevaarlijke verkeerssituaties aldaar.

Afgelopen week ben ik zelf getuige geweest van de situatie op dinsdag om 14:30 uur.

De bestaande parkeervakken zijn gelet op de drukte aldaar meestal volledig bezet.

Ik kon constateren dat minstens 10 auto’s en 2 bedrijfsbussen buiten de vakken en zelfs voor de ingang van La Famille fout geparkeerd stonden. Door deze gang van zaken wordt de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen onmogelijk gemaakt, zo ook deze week toen een ambulance La Famille nauwelijks kon bereiken om zijn werk te doen, omdat ook toen weer heel veel voertuigen buiten de parkeervakken de toegang versperden. Dit zal ik illustreren met een aantal bijgevoegde foto’s. Daarnaast is het een gevaarlijke situatie voor mensen op de fiets of te voet.

Ik dring er bij uw college op aan om aansluitend aan een goede communicatie en voorlichting, vervolgens een strenger handhavingsbeleid te gaan voeren, ter voorkoming van dit soort ongewenste situaties, welke tevens tot doel hebben de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren.

In afwachting van een reactie uwerzijds, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Es

Raadslid CMB

Meer in deze categorie