Skip to main content

Staat van onderhoud voetbalvelden I.V.S., Urmondia en de Ster

Berg a/d Maas  6 september 2019

Geacht college,

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot u met het volgende.

Er bereiken mij in toenemende mate verontruste berichten van voetballiefhebbers inzake de abnormale slechte staat van onderhoud van de grasvelden bij I.V.S. in Berg a/d Maas, Urmondia in Urmond en De Ster in Stein.

Zelf ben ik op basis van deze signalen de situatie ter plekke gaan bekijken.

Nooit eerder was het onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente zo slecht als dit jaar van de grasvelden.

Ter info laat ik U enige foto’s toekomen ter ondersteuning van mijn brief

Kennelijk heeft dit te maken met de keuze voor een ander bedrijf dat ruim twee weken te laat gestart is met de onderhoudswerkzaamheden. Na het frezen is er ingezaaid en was er ten aanzien van de noodzakelijke beregening geen enkele regelmaat te bespeuren. Dit met als kwalijk gevolg dat op sommige plaatsen meer onkruid dan gras staat en er voorts vele kale plekken te zien zijn.

Daarnaast laat het maaien van het gras momenteel veel te wensen over.

Normaal gebeurde dit, op de met de vereniging afgesproken dagen, 2 keer per week.

Op dit moment zit hier geen enkele regelmaat in of komt men helemaal niet maaien.

Deze situatie beperkt de verenigingen in hun speelmogelijkheden en leidt voorts tot extra werk en kosten voor de betrokken verenigingen.

Als gemeente is men als eigenaar en verhuurder van de velden verantwoordelijk voor een goed onderhoud. Nu het uitgevoerde onderhoud niet aan de maat is lijkt het voor de hand te liggen dat de gemeente passende maatregelen gaat nemen ter voorkoming van herhaling in de toekomst.

Graag vernemen wij welke maatregelen het college inmiddels getroffen heeft?

En ook lijkt het voor de hand te liggen dat de gemeente in overleg gaat met de betrokken verenigingen om te bezien welke compenserende maatregelen nodig zijn voor de ondervonden nadelen van dit slecht onderhoud.

Vertrouwende op een spoedig bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten.

Joyce Römers

Raadslid CMB

Meer in deze categorie