Skip to main content

Schriftelijke raadsvragen inzake algemeen groenonderhoud & onderhoud paden Julianakanaal

Naar aanleiding van eigen waarnemingen en signalen vanuit inwoners, die zijn verspreid over alle kernen van onze gemeente, stelt CMB schriftelijke raadsvragen over het algemeen groenonderhoud in verhouding tot de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van wegen (rekening houdende met de biodiversiteit). 

CMB stelt de biodiversiteit en daarmee het welzijn van flora en fauna voorop, maar spoort het college van burgemeester en wethouders aan erop toe te zien dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid en de toegankelijkheid van wegen en trottoir. 

Daarnaast vraagt CMB nog aandacht voor het feit dat, gelet op de begroting, de kanaalpaden van het Julianakanaal worden opgeknapt en vraagt naar de huidige stand van zaken daaromtrent. 

De raadsvragen over het algemeen groenonderhoud treft u hier aan.

De raadsvragen over de kanaalpaden van het Julianakanaal treft u hier aan.

Meer in deze categorie