Skip to main content

Gezamenlijke motie Zonneweide Catsop

Op initiatief van CMB heeft de gemeenteraad van Stein namens alle raadsfracties een motie ingediend en unaniem aangenomen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders is verzocht om met het gemeentebestuur van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien om een zonneweide in Catsop aan te leggen.

Daarnaast is het college van Stein verzocht alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde zonneweide aangelegd wordt.

De inhoud van de motie bekijkt u hier.

De inbreng van onze fractievoorzitter bekijkt u hieronder!

Meer in deze categorie