Skip to main content

Aanvullende raadsvragen herinrichting Jurgensstraat Elsloo

CMB stelt aanvullende raadsvragen naar aanleiding van de beantwoording aan de zijde van het college van B&W over de herinrichting van de Jurgensstraat. CMB wenst duidelijkheid over de staat van de riolering aldaar. De raadsvragen treft u hieronder aan.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN deel 2

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Aan:                De voorzitter van de gemeenteraad van Stein.

Onderwerp:   Herinrichting van Jurgensstraat te Elsloo.

Naar aanleiding van uw beantwoording van 26 februari 2021 op onze raadsvragen over de herinrichting van de Jurgensstraat te Elsloo hebben we nog een aantal aanvullende vragen.

U schrijft in uw beantwoording dat er geen nieuwe riolering wordt aangebracht en dat de riolering een aantal jaren geleden is gerelined en dat daarom het riool weer tientallen jaren goed kan functioneren.

  1. Is er een inspectierapport beschikbaar waarin staat dat de oude riolering niet vervangen hoeft te worden, maar volstaan kan worden met relinen? En zo ja mogen wij dit rapport inzien?
  2. Wanneer heeft dit relinen exact plaatsgevonden?
  3. Jullie geven in vraag 2 aan dat de aanlegdatum van het primaire riool niet bekend is. Kan dit mogelijk in dezelfde periode zijn geweest als de aanleg van het riool in de Stationsstraat? In de Stationsstraat is de riolering recent wel vervangen. Hoe oud was deze riolering?

Namens de fractie CMB

Met vriendelijke groet,

Chantal Meijers

Ingrid van Es

Jack Meijers

Meer in deze categorie