Skip to main content

Aanpak verkeersveiligheid op het Einde & Daalstraat Catsop

CMB pleit door middel van schriftelijke raadsvragen voor aanpak van de verkeerssnelheid op het Einde alsook de Daalstraat in Catsop.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ex. artikel 155, 1e lid gemeentewet en artikel 42 RvO.

Stein, 28 oktober 2018

Onderwerp: Verkeerssnelheid Het Einde en Daalstraat in Catsop

Geacht College,

In september bereikten ons berichten van bewoners van Het Einde en de Daalstraat in Catsop over de hoge snelheid waarmee het verkeer komende uit de richting van Geulle door hun straat rijdt. Na een inventarisatie onzerzijds bij de overige buurtbewoners blijkt dat het merendeel van de bewoners deze mening deelt.

Omdat wij signalen uit de bevolking serieus nemen en het in dit kader gaat om de verkeersveiligheid van weggebruikers dringen wij er bij uw college op aan passende maatregelen te nemen welke tot doel hebben om de verkeersveiligheid in genoemde straten te verbeteren.

In dit kader zou het geen overbodige luxe zijn om snelheidsmeters  te plaatsen in deze straten enerzijds om mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze rijden en anderzijds om helder en duidelijk in beeld te brengen hoe hard er gereden wordt in genoemde straten.

Afhankelijk van de meetresultaten zou er vervolgens een overleg met de buurtbewoners kunnen plaatsvinden waarbij deze dan actief betrokken worden bij het treffen van passende  maatregelen welke tot doel hebben de snelheid te verminderen.

Er op vertrouwende dat het college ons  op korte termijn een reactie laat toekomen verblijf ik met vriendelijke groeten

Hoogachtend,

Namens de fractie CMB

Ingrid van Es raadslid CMB