Skip to main content

Verkeerssituatie Steenwegstraat & Ondergenhousweg Stein

N.a.v. signalen uit de buurt alsmede eigen bevindingen van onze raadsleden heeft CMB in het kader van de verkeersveiligheid het college van B&W vandaag verzocht om het losloopgebied aan de Steenwegstraat en de Ondergenhousweg te Stein duidelijker te markeren.

Onderstaande brief heeft het college vandaag bereikt.

Geacht college,

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot u met het volgende.

Ik wil graag uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie aan de steenwegstraat en de ondergenhousweg te Stein. Dit is namelijk een losloopgebied voor honden. Nu blijkt dat het paaltje waarop dit aangeduid staan bijna onzichtbaar is bij de ingang van de steenwegstraat. Daarnaast is er bij het ingaan van dit gebied aan de ondergenhousweg helemaal geen aanduiding van een losloopgebied te zien (zie foto’s). Aangezien fietsers ook gebruik mogen maken van deze weg kan dit tot gevaarlijke situaties lijden. Zeker anno 2020 met de elektrische fietsen die een behoorlijke snelheid hebben. Er maken tevens een hoop toeristen gebruik van deze route en deze zijn zich zeker niet bewust van het losloopgebied omdat de markering hiervan bijna onzichtbaar is.

Ik wil het college dan ook vragen om deze situatie te bekijken en zorg te dragen voor een betere markering van dit gebied. Ik pleit dan zeker niet voor dure aanpassingen maar wel voor een veilige verkeerssituatie. Men kan denken aan een hoger verkeersbord of eventueel aanduidingen op het wegdek zelf. Fietsers zijn immers te gast in dit losloopgebied en moeten hier wel van op de hoogte zijn. Dit voor ieders veiligheid, zowel wandelaars, recreanten, fietsers als (loslopende) honden.

Namens de CMB fractie,

Joyce Römers

Raadslid