Skip to main content

Raadsvragen CMB inzake Verkeerssituatie Catsop (afsluiting Siekendaalstraat & Schutterstraat Beek)

De gemeente Beek heeft er afgelopen maandag toe besloten om de Siekendaalstraat af te sluiten wegens (weg)werkzaamheden.

Eerder vorige maand is de Schutterstraat aan Beekse zijde al afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot en met 29 maart 2024.

CMB vindt het onwenselijk dat de enige twee uitvalswegen vanuit Catsop naar Beek tegelijkertijd zijn afgesloten en vraagt hierom opheldering aan het Steinse college van B&W. CMB is benieuwd of er overleg heeft plaatsgevonden vanuit Beek met Stein alvorens het besluit is genomen om beide wegen tegelijkertijd afgesloten te houden.

Verder schort het aan communicatie met de bewoners van Catsop over deze afsluitingen. Ook hier vraagt CMB aandacht voor.

Tot slot vragen wij aandacht voor de huidige bewegwijzering ter plaatse. De verkeersborden zijn tegenstrijdig met elkaar.

 De raadsvragen treft u hier aan.