Skip to main content

Raadsvragen renovatie brug Urmond

Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen dat de brug over het Julianakanaal in Urmond wordt gerenoveerd. 

Rijkswaterstaat heeft op basis daarvan het proces geschetst waaruit blijkt dat oplevering van de brug in 2027 plaatsvindt. Dit is in strijd met een eerder gedane toezegging vanuit Rijkswaterstaat over oplevering in het jaar 2025. Het gemeentebestuur heeft in oktober 2022 aan Rijkswaterstaat verzocht op welke wijze het proces kan worden versneld. 

CMB vraagt het gemeentebestuur om een stand van zaken hierover te verstrekken en wijst tevens op de recente ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid waarin kenbaar is gemaakt dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het instandhouden van de huidige infrastructuur. Dit kan een positief gevolg hebben voor het proces renovatie brug Urmond. CMB verzoekt het gemeentebestuur om daarom op basis van deze herprioritering opnieuw met Rijkswaterstaat het gesprek aan te gaan over een versnelling van het proces. 

De raadsvragen treft u hier aan.