Skip to main content

Raadsvragen inzake verkeersveiligheid Veldschuurweg Meers

Naar aanleiding van signalen uit de buurt alsmede eigen bevindingen stelt raadslid Chantal Meijers namens CMB raadsvragen over de verkeerssituatie aan de Veldschuurweg in Meers. 

Het betreft hier een smalle weg, op een aantal plaatsen in combinatie met een diep aflopend talud naar de aangrenzende weilanden, zonder uitwijkmogelijkheden. 

Daarnaast is er een ontwerp-bestemmingsplan in de maak om de realisatie van een kleinschalige camping mogelijk te maken aan de Veldschuurdijk tussen Maasband en Meers. Ook deze ontwikkeling heeft de nodige gevolgen voor de verkeerssituatie aan de Veldschuurweg. 

CMB pleit voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, zoals het ophogen van het talud in overleg met particuliere eigenaren, de aanleg van passeerstroken en een onderzoek naar het opnieuw in gebruik nemen van de Veldschuurdijk als verbinding met Maasband en ter ontlasting van de Veldschuurweg. 

De raadsvragen treft u hier aan.