Skip to main content

Omleidingsroute aanleg fietspad Stein – Meers

Schriftelijke vragen (ex art. 155 1e lid Gemeentewet en art. 39 Reglement van Orde)

Elsloo,  13 augustus 2019

Geacht college,

Zoals bekend start de gemeente op 19-8-2019 met de aanleg van een fietspad van Stein naar Meers.

Dan zal ook de normale verbinding tussen de kern Meers en Stein via de brug over het Julianakanaal gedurende langere tijd niet meer beschikbaar zijn.

Omleidingsroutes

Gedurende de werkzaamheden geldt er voor het autoverkeer tot 10 meter een omleidingsroute van en naar Meers via de brug in Elsloo.

Toename van verkeer

Verwacht mag worden dat deze omleidingsroute tot aanzienlijk meer autoverkeer zal gaan leiden.

Op zichzelf behoeft dit geen probleem te zijn doch het is algemeen bekend dat er nu al met name onveilige verkeerssituaties kunnen gaan ontstaan bij het in en uitrijden van Meers i.v.m. de aanwezige relatief smalle wegen structuur met daarin gelegen een haakse bocht welke nu al tot de nodige onveiligheid leidt.

Aanvullende maatregel t.b.v. de verkeersveiligheid.

Met de te verwachte sterke toename van verkeersbewegingen aldaar met name van het autoverkeer tot 10 meter lijkt het ons als CMB geen overdreven luxe dat het college van B en W tijdelijk en gedurende de afsluiting van de brug naar Stein op dat meest gevaarlijke deel van de omleidingsroute alsnog mobiele verkeerslichten gaat plaatsen hetgeen de verkeersveiligheid zeker ten goede zal komen.

Erop vertrouwende dat U begrip kunt opbrengen voor onze zorgen inzake de veiligheid van onze weggebruikers en daarbij ook tijdelijk aanvullende maatregelen wil gaan treffen.

Verblijven wij met vriendelijke groeten,

Namens de CMB-fractie,

Raadslid Chantal Meijers.