Skip to main content

Raadsvragen milieupark Stein

CMB heeft afgelopen week raadsvragen omtrent het milieupark ingediend. CMB is tevreden over de wijze waarop het park thans is ingericht en de openingstijden die sinds corona worden gehanteerd. Gelet...

Lees verder

Raadsvragen hondenpoep- en afvalbakken

Naar aanleiding van structureel overvolle hondenpoepbakken en de dumping van huisvuil stelt CMB raadsvragen. CMB pleit voor de structurele inzet van verkleiners voor afvalbakken en het tijdig legen...

Lees verder

Groenonderhoud gemeente Stein

Afgelopen week heeft CMB raadsvragen ingediend inzake de onderhoudstoestand van het groen binnen onze hele gemeente in de afgelopen periode. Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Stein, Geacht...

Lees verder

Ontwikkelingen Meerdel Elsloo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde) Elsloo, 30 maart 2019 Betreft: woningbouwontwikkelingen Meerdel T.a.v.: het college van Burgemeester en Wethouders, Geacht...

Lees verder

Woningbouw Meerdel Elsloo

Woningbouw Meerdel Elsloo CMB onderschrijft de berichtgeving van Elsloo.info en gaat hieromtrent nog aanvullende raadsvragen stellen aan het college van burgemeester & wethouders, daar...

Lees verder

Interpellatiedebat CMB en Progressief Stein

INTERPELLATIE (ex artikel 155, 2e lid gemeentewet en artikel 38 Reglement van Orde) Stein, Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Stein, Ondergetekende wenst een interpellatie te houden...

Lees verder

Werkzaamheden Terhagen

CMB spreekt haar grote waardering uit naar Stichting Limburgs Landschap, welke in samenwerking met de gemeente Stein op voorstel van CMB, naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden, het wandelpad...

Lees verder

Meer in deze categorie